در حال بارگیری...

پالیز ترنس

پالیز ترنس!

با پالیز ترنس دیگر نگران حال و هوای سایتتان نباشید!

تلفــن: 09035809763

ترجمه متن سیاسی : چگونه متن تخصصی سیاسی ترجمه کنیم؟

ترجمه یک عمل حساس است که به استعداد و مهارت خاصی احتیاج دارد. برخی ها ترجمه را فقط کنار هم چیدن معادل های متن مبدا در زبان مقصد می دانند. اما ترجمه فرا تر از کنار هم گذاشتن کلمات است‌. به خصوص، ترجمه ی متون سیاسی از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است چرا که […]

ترجمه متون تخصصی حقوق

یکی از نیازهای که امروزه بسیاری از افراد، موسسات و شرکت ها غیره ترجمه متون تخصصی حقوق می باشد. ترجمه متون حقوق یکی از پرمتقاضی ترین ترجمه ها است. چرا که بسیاری از قراردادهای بین المللی و غیره به زبان حقوقی نوشته می شود که نیاز به ترجمه دارند. با این حال برای ترجمه متون […]