در حال بارگیری...

پالیز ترنس

پالیز ترنس!

با پالیز ترنس دیگر نگران حال و هوای سایتتان نباشید!

تلفــن: 09035809763

آیا needing درست است؟ | گرامر صحیح needing

در زبان انگلیسی افعال وجود دارد که به آن ها افعال none action گفته می شود. این افعال که همان افعال state نیز نام دارند غیر از مواردی که در آن ها استثنا وجود دارد نمی توانید به صورت استمراری آن را به کار ببرید. یکی از این نوع افعال فعل need است که به […]